ŽUPA

Povijest naše župe, svećenici, župna vijeća

POVIJEST ŽUPE

Utemeljena 4. siječnja 1982. godine dekretom nadbiskupa Franje Kuharića. Ovim dijelom župe upravljali su svećenici lazaristi iz župe sv. Barbare – Gornje vrapče. Još 1966. godine, tadašnji vrapčanski župnik Janez Smolič odlučio je pronaći prostor za bogoslužje na Oranicama. Njegovim zalaganjem, kao i zalaganjem sestara Kćeri kršćanske ljubavi, kupljena je kuća i gospodarske zgrade u Oranicama 28.
Mise su se slavile u gospodarskoj zgradi, dok su sestre okupljale djecu na vjeronauk u kući. Kako je broj vjernika rastao, tako se ukazala sve veća potreba za osnutkom nove župe.

Sluga Božji nadbiskup Franjo Kuharić, na prijedlog tadašnjeg župnika Gornjeg Vrapča vlč. Mate Matića, dekretom br. 6/1982, od 4. siječnja 1982. godine osnovao župu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Nadbiskup upravu nove župe povjerava ocima lazaristima, a prvim je župnikom imenovan p. Marijan Pavlović.

2001. godine dolazi do promjene župnika. Župu preuzima novi župnik u osobi p. Vinka Tomića, koji se zdušno zalagao u izgradnji župne crkve, župne kuće i pastoralnog centra tako da je, uz aktivne i zauzete župljane, puno toga napravljeno. Već 19. listopada 2002. godine, Zagrebački nadbiskup mons. Josip Bozanić, blagoslovio je kamen temeljac, a 23. svibnja 2004. godine ista je i blagoslovljena. Nakon pet godina gradnje, crkvu je posvetio kardinal Josip Bozanić, 14. listopada 2007. godine. U kolovozu 2013. godine dolazi do promjene župnika, kada je od 3. srpnja 2013. godine za župnika imenovan vlč. Alfred Kolić. Potom 24. kolovoza 2023. novim župnikom je imenovan vlč. Antonio-Mario Čirko
Župa Malešnica nalazi se na zapadnom djelu grada Zagreba, južno od župe sv. Barbare Gornje Vrapče, sjeverno od Španskog. Na istoku graniči sa župom Uznesenja Blažene Djevice Marije Stenjevec, a na zapadu sa župom sv. Nikole Tavelića, Kustošiija. Naselje broji oko 12. 000 stanovnika, od toga preko 8.000 župljana.

ŽUPNICI U ŽUPI

p. MARIJAN PAVLOVIĆ
1982. – 2001.

p. VINKO TOMIĆ
2001. – 2013.

vlč. ALFRED KOLIĆ
2013. – 2023.

vlč. ANTONIO-MARIO ČIRKO
2023. –

SVEĆENICI U ŽUPI

vlč. ANTONIO-MARIO ČIRKO
župnik
Rođen: 1973.
Mjesto rođenja: Zagreb
Svećeničko ređenje: 2000.

vlč. DARIO KRAL
pastoralni suradnik
Rođen: 1986.
Mjesto rođenja: Zagreb
Svećeničko ređenje: 2018.

IN MEMORIAM VLČ. ALFRED KOLIĆ

Neizbrisivi trag u župi ostavio je i vlč. Alfred Kolić, koji je preminuo 13. listopada 2023. godine u 55. godini života i 30. godini svećeništva.

ŽIVOTOPIS
Vlč. Alfred Kolić rođen je 15. ožujka 1969. godine u naselju Jurumleri, predgrađu Skopja, glavnoga grada Sjeverne Makedonije, kao najmlađe od dvanaestero djece oca Jozefa i majke Paške rođ. Nuić. Prvih šestero djece obitelji umrlo je do druge godine života, a šestero ih je preživjelo. Kršten je 30. ožujka 1969. godine u katedralnoj crkvi Presvetog Srca Isusova u Skopju, a sakrament potvrde primio je u župnoj crkvi Svetih Anđela Čuvara u Uroševcu (Kosovo). Iz makedonske prijestolnice obitelj je najprije preselila u Uroševac na Kosovu, a potom u Hrvatsku u Veliku Goricu na područje Župe sv. Petra i Pavla, gdje se trajno nastanila.
Nakon završene osnovne škole (na Kosovu), 1983. ulazi u Dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu, gdje je 1987. godine maturirao u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika (danas Nadbiskupska klasična gimnazija). Po odsluženju vojnog roka, u jesen 1988. godine primljen je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije, te akademske godine 1988./1989. upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1993. godine.
Za đakona je zaređen u zagrebačkoj katedrali 10. listopada 1993., a za prezbitera Zagrebačke nadbiskupije 26. lipnja 1994. po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića. Mladu misu slavio je 10. srpnja 1994. godine u Župi sv. Petra i Pavla u Velikoj Gorici.

Svoje svećeničko služenje započeo je u srpnju 1994. godine kao župni vikar u Župi sv. Petra i Pavla u Velikoj Gorici, gdje ostaje godinu dana, do 27. kolovoza 1995. Potom je premješten u Župu BDM Žalosne u Zagrebu – Špansko, gdje istu službu župnog vikara obnaša sljedeće dvije godine, od 1. rujna 1995. do 17. kolovoza 1997. Zatim je još godinu dana, od 24. kolovoza 1997. do 25. kolovoza 1998., bio župni vikar u Župi sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Zagrebu – Dugave, te dvije godine, od 30. kolovoza 1998. do 25. kolovoza 2000., župni vikar u Župi sv. Blaža u Zagrebu.
Nakon toga dolazi u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu, gdje od 1. rujna 2000. do 20. kolovoza 2001., vrši službu pomoćnog vicerektora (pomoćnog odgojitelja bogoslova). Nakon godine dana službovanja u Bogosloviji vratio se u župni pastoral te je četiri godine, od 2. rujna 2001. do kraja kolovoza 2005. vršio službu upravitelja Župe sv. Petra i Pavla u Zagrebu – Bešići.
Potom je osam godina, od kolovoza 2005. do ljeta 2013. godine, vršio župničku službu u Župi sv. Ivana Nepomuka u Glini, u Župi sv. Ilije Proroka u Maji, u Župi Ranjenog Isusa u Maloj Solini te sedam godina, od kolovoza 2005. do ljeta 2012., župničku službu u Župi sv. Franje Ksaverskog u Viduševcu. Ujedno mu je od 15. listopada 2005. do 2011. bila povjerena služba bilježnika Glinsko-petrinjskog dekanata, a od 2011. do 2013. godine služba dekana Glinsko-petrinjskog dekanata.
Dana 31. svibnja 2013. ekskardiniran je iz Sisačke biskupije i inkardiniran u Zagrebačku nadbiskupiju. U srpnju 2013. zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao ga je župnikom u Župi Bezgrešnog začeća BDM u Zagrebu – Malešnica-Oranice. Župu je zapisnički preuzeo na upravljanje krajem kolovoza 2013. godine.
Zbog zdravstvenog stanja u srpnju 2023. godine formalno je razriješen službe župnika u Župi Bezgrešnog začeća BDM u Zagrebu – Malešnica-Oranice te je upućen na bolovanje.

Župna zajednica ga se na poseban način sjeća i nosi u svojim molitvama. Na sprovodnoj Misi i ispraćaju u ime župljana Mirko Grebenar izrekao je slijedeće:
„Dragi naš župniče Alfrede,
kroz sve ovo vrijeme molili smo za vas, željno očekujući da nam se vratite. Vi ste zaista ispunili obećanje i vratili ste se u našu župu, ali samo tijelom od kojeg se danas opraštamo. Iako na prvi pogled Bog nije učinio na način kako ga molimo, ali znamo da čini ono što je nabolje za nas. A vašu dušu koja je u ovom vašem tijelu uvijek zračila takvom vedrinom, toplinom i zaraznim osmijehom uvijek ćemo pamtiti i rado se sjećati dok je Bog ponovno ne združi i s našim dušama u svome nebeskome Kraljevstvu.
U vama smo imali velikog prijatelja, dobrodušnog svećenika, skromnog i nesebičnog čovjeka uvijek na raspolaganju za svakog u svim životnim prilikama. Imali ste jasnu ideju i iskustvo što je potrebno zajednici da raste. Poticali ste nas na zajedništvo koje uvijek u svakome članu gleda pozitivno, podsjećajući nas da ne budemo sebi dostatni i da uvijek budemo otvoreni za novost drugog, drugačijeg, boljeg.
Učili ste nas da smisao zajednice jest rast svih članova, prepoznavanje talenata, uključivanje i osposobljavanje da bi slavlje bilo potpunije, kako bi se naša molitva kao dim tamjana na ugodan miris dizala prema Nebesima. Sjećamo se mnogih naših župnih druženja, hodočašća i izleta, gdje smo imali priliku uz molitvu, pjesmu i razgovor još bolje se upoznati i vraćali bismo se kući duhovno ispunjeni i prijateljski obogaćeni.
Dragi župniče, u ovih 10 godina ostavili ste neizbrisiv trag u našoj župi i na tome vam sada, svi ovdje, želimo reći veliko hvala. Uvijek ste nas učili da iako svećenici na župi ne ostaju zauvijek, da je najbitnije da župna zajednica sa svakim župnikom živi svoju vjeru. To vam od srca želimo obećati, da ćemo nastaviti živjeti ono što ste vi propovijedali i svojim životom svjedočili.
Dragi župniče, počivajte u miru Božjem! Uvijek ćete biti u našim mislima i molitvama!

Hvala i doviđenja u vječnosti kod našeg Gospodina!“

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

Župno ekonomsko vijeće je ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. Vijeće ima slijedeće zadatke: pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića, daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe, koje treba biti dostavljeno Nadbiskupskom duhovnom stolu u molbi za odobrenje navedenog pothvata i brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra.

Članovi:
1. Željko Ćavar
2. Zoran Čogelja
3. Branko Mihaljević

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća po svojoj službi su: župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika laika. Članovi vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše dvadeset članova te oni koji su to po službi: aktivni svećenici, redovnice, katehisti. Veći dio članova biraju ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže ordinariju na odobrenje pa se vijeće konstituira odobrenjem ordinarija. Mandat traje pet godina. Predsjednik vijeća je župnik koji saziva sjednice vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i član vijeća povjeren od župnika. Sjednice vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće. Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

Članovi:
1. Anđelka Bošković
2. Ilija Ćosić
3. Josip Derniković
4. Verica Dumić
5. Davor Firšt
6. Gordana Grebenar
7. Mirko Grebenar
8. Danica Mihaljević
9. Stjepan Moškatelo
10. Zdenko Režek
11. Ivan Rom
12. Ivanka Samardžić
13. Dražana Žulj

Župa Bezgrešnog začeća BDM

Pošaljite nam poruku

Kontakt podaci

Adresa: Ante Topića Mimare 67
10090 Zagreb, Hrvatska

Informacije i dogovori:
+385 (0)91 7632-345
+385 (0)91 5477-237
Email: zupa.moranice@zg-nadbiskupija.hr